Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

Σεβασμό στο παράχθειο...περιβάλλον της Σαλαμίνας

Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012 Στο περιφερειακό συμβούλιο σήμερα οι γνωμοδοτήσεις για τις επεκτάσεις των ιχθυοκαλλιεργειών Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι και δύο γνωμοδοτήσεις σε περιβαλλοντικές μελέτες επιπτώσεων για την επέκταση των δύο μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στην θέση "Φόκα" και στην θέση "Θενιό". Τα θέματα όπως αναγράφονται στην πρόσκληση είναι: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τον εκσυγχρονισμό, την προσαρμογή της λειτουργίας υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας σε συνολική ετήσια δυναμικότητα 187,5 τόνων (από 150 τόνους), σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, την αλλαγή του είδους σε θαλάσσιους μεσογειακούς ιχθύες (από τσιπούρα - λαυράκι), και την αλλαγή επωνυμίας του φορέα σε «ΔΙΑΣ Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.Β.Ε.» (από «ΠΕΛΑΓΟΣ Α.Ε.»), στη θέση Φόκα Αιαντείου του Δήμου Σαλαμίνας (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τον εκσυγχρονισμό, την προσαρμογή της λειτουργίας υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας σε συνολική ετήσια δυναμικότητα 437,5 τόνων (από 350 τόνους), σε θαλάσσια έκταση 35 στρεμμάτων, την αλλαγή του είδους σε θαλάσσιους μεσογειακούς ιχθύες (από τσιπούρα - λαυράκι), και την αλλαγή επωνυμίας του φορέα σε «ΔΙΑΣ Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.Β.Ε.» (από «Ιππόκαμπος Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.»), στη θέση Θενιό Αιαντείου του Δήμου Σαλαμίνας (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου